BLOG


Ons voedingsbeleid 

Je kunt er over lezen in de schoolgids maar we willen hier midden in het jaar ook nog eens aandacht aan schenken: het voedingsbeleid van de PWA. We willen gezond eten op onze school voor iedereen makkelijk maken, om zo bij te dragen aan een goede ontwikkeling van de kinderen. Samen met ouders zorgen we voor gezond eten en drinken tijdens de ochtendpauze en de lunch en ook trakteren doen we zo gezond mogelijk. Er is ruimte om individuele afspraken te maken bij een allergie, dieet of een bepaalde (geloofs)overtuiging. Om een bijdrage te leveren aan een duurzame school willen wij het afval zoveel mogelijk reduceren. Fijn als er zo min mogelijk plastic zakjes en pakjes meegegeven worden. 

Eten in de ochtendpauze

Tijdens de ochtendpauze mogen de leerlingen eten en drinken. We denken dan aan brood, fruit, een gezonde koek of crackertje.  Wij willen kinderen leren dat gezonde voeding belangrijk is en voeren een anti-snoepbeleid. Chocola en snoep staan niet op ons lijstje. We houden 3 x in de week een fruitdag: op woensdag, donderdag en vrijdag. Tip: koop seizoensgroente en -fruit. Kijk in de groente- en fruitkalender van Milieu Centraal. Geschikt voor de kleine pauze vinden wij bijvoorbeeld:

  • Fruit, zoals appel, peer, banaan, kiwi, druiven, meloen, pruim en mandarijn.
  • Groente, zoals worteltjes, komkommer, paprika, snoeptomaatjes en radijsjes.
  • Volkoren of bruine boterham, volkoren knäckebröd, roggebrood of mueslibol.

Drinken

Bij drinken denken we aan melk, suikervrij sap of water bij voorkeur in een beker. 

Eten tussen de middag

Tussen de middag eten we gezamenlijk in de klas tussen 12.00 – 12.15 uur: met de kinderen en leerkrachten. We vragen ouders om geen koek, snoep of chips in de broodtrommel te doen en zo min mogelijk zakjes of pakjes. Onderstaand vind je wat inspiratie. De teksten op de foto's geven de sites aan waar deze gevonden zijn. 

Traktaties 

Een jarig kind mag trakteren. Natuurlijk! Want jarig zijn is feest! We vragen om de traktaties klein te houden en niet calorierijk te maken. Ook wijzen we op de mogelijkheid een klein cadeautje mee te geven in plaats van iets eetbaars. Wanneer een traktatie toch onverantwoord is naar ons idee, dan geven we deze mee, zodat thuis bepaald kan worden of iets wel of niet gegeten kan worden. Geschikt voor traktaties vinden wij bijvoorbeeld:

  • Groente en fruit in een leuk jasje.
  • Kleine porties van producten die niet te veel calorieën bevatten, zoals een rozijndoosje, een handje naturel popcorn, soepstengel.
  • Een klein cadeautje, zoals stuiterballen, potloden, stickers, of bellenblaas  
Meer gezonde en feestelijke inspiratie:

Tips voor pauzehappen, lunchtrommels en drinken: www.voedingscentrum.nl/etenopschool
Vrolijke traktaties op www.voedingscentrum.nl/trakteren en www.gezondtrakteren.nl

 

 

Aan de slag met Nieuwsbegrip

 Voor begrijpend lezen werken we vanaf groep 4 met de methode Nieuwsbegrip. Binnen deze methode behandelen we 4 strategieën, namelijk: vragen stellen, ophelderen van onduidelijkheden, samenvatten en verwijswoorden/verbanden. In deze blog vertellen wij jullie meer over het werken met Nieuwsbegrip en zoomen we in op de strategie: ophelderen van onduidelijkheden. 

 
Iedere week wordt er bij Nieuwsbegrip een actuele informatieve tekst behandeld. We starten de les met ‘modelen’, wat hardop denken is. We voorspellen met elkaar waar de tekst overgaat. Dit doen we door naar de titel, plaatjes en tussenkopjes te kijken. Ook bespreken we wat de kinderen al over het onderwerp hebben gezien, gelezen of gehoord. Zo hebben de kinderen alvast een globaal beeld over de inhoud van de tekst. Vervolgens wordt het doel op het doelenbord genoteerd, noteren de kinderen hun eigen ik-doel in hun map en wordt er instructie gegeven over één van de bovenstaande strategieën.

       
 
Wanneer we de strategie ophelderen van onduidelijkheden uitleggen maken we gebruik van het stappenplan. Ophelderen van onduidelijkheden betekent: erachter komen wat moeilijke woorden in de tekst betekenen. Dit doen we als volgt:
Je ziet een moeilijk woord. Wat doe je?
1) Lees een stukje terug of verder. Daar staat soms de betekenis of een synoniem vermeld. 
2) Kijk naar de afbeeldingen bij de tekst. Misschien heeft de afbeelding iets met het woord te maken.
3) Kijk naar het woord. Soms ken je al een stukje van het woord. 
4) Soms kom je zelf niet achter de betekenis. Zoek het dan op in een woordenboek of op het internet. Of vraag het aan iemand anders. 
5) Controleer de betekenis! Lees de zin opnieuw met de gevonden betekenis. Klopt het in de tekst?


      


Wanneer de kinderen instructie hebben gehad over deze strategie gaan ze binnen een groepje van 2 of 3 kinderen aan het werk. Ze verdelen het lezen van de tekst en lezen de tekst hardop. Wanneer ze een woord tegenkomen dat ze lastig vinden arceren ze dit woord met een markeerstift. Vervolgens passen ze het stappenplan toe en schrijven de betekenis erbij. Wanneer ze klaar zijn met het modelen van de tekst gaan ze de vragen maken die bij de les horen. Aan het einde van de les bespreekt de leerkracht de moeilijke woorden. De kinderen kunnen allemaal een beurt verwachten doordat er gebruik wordt gemaakt van beurtstokjes en geven antwoord in een goed geformuleerde zin. Tot slot wordt er gekeken of de kinderen hun doel hebben behaald. Dit laten de kinderen zien door hun duim op te steken en dit af te tekenen in hun map. Een fijne leermethode om mee te werken!
 De medezeggenschapsraad

Wat is en doet nu eigenlijk de MR?
 
De PWA heeft naast de Oudervereniging voor het organiseren van activiteiten ook een medezeggenschapsraad (MR). De MR is voor personeel en ouders een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school. Juf Saskia en Juf Wendy vertegenwoordigen het personeel en Coen Kimman en Sven Erich zijn namens de ouders lid. De directie wordt vertegenwoordigd door juf Anja. Over verschillende onderwerpen praat de medezeggenschapsraad mee. Voor een aantal onderwerpen moet de schooldirectie advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt.
 
De kwaliteit van het onderwijs is een belangrijk aandachtspunt in de MR. Na een mindere periode heeft de PWA gelukkig sinds 2016 weer een goede beoordeling en is er de ambitie om door te groeien naar een excellente school. Als MR proberen we de directie hierin te ondersteunen door goed mee te denken over het schooljaarplan en de besteding van de financiële middelen. Een ander belangrijk terugkerend onderwerp in de MR is hoe we als PWA een groei in leerlingenaantal kunnen realiseren.

     

In de laatste MR-vergadering hebben wij ook gesproken over de renovatie van het schoolgebouw en hoe daarbij de overlast tijdens de lesuren beperkt kan worden. De PWA krijgt ook een nieuw logo waarbij de MR feedback heeft gegeven op het eerste ontwerp.
 
Kortom, als MR praten we over een hoop onderwerpen mee. Heeft u als ouder vragen of opmerkingen? Schiet dan rustig Coen of Sven aan of stuur een email aan coen@remepro.nl of sven.erich@live.nl
 
 

Rekencircuit groep 4 t/m 8

    

 

In de groepen 4 t/m 8 werken we op dinsdagmiddag met het rekencircuit. Tijdens het rekencircuit werken de kinderen aan de hand van de drempelspelletjes aan verschillende automatiseringsdoelen. Het doel hiervan is dat het rekentempo van de kinderen omhoog gaat en dat ze vlot antwoord kunnen geven op een som. Hier hebben ze ook weer profijt van tijdens de reguliere rekenlessen in de klas. Kinderen zijn ingedeeld in groepen van twee of drie leerlingen en doen de opdrachten samen. Zo leren ze ook samenwerken. Iedere week mogen ze zelf één of meerdere automatiseringsspelletjes uit hun drempel kiezen. Dit houden ze bij op een aftekenkaart. Kinderen die hier nog veel moeite mee hebben doen automatiseringsoefeningen op de iPad. Zo werkt iedereen aan zijn eigen doel en op zijn eigen niveau. 


          

                   

 

De schoolbieb


                      

Op de Prins Willem Alexanderschool vinden we lezen en taal belangrijk. Daarom is het heel fijn dat we een schoolbibliotheek hebben met een mooie collectie boeken voor de leerlingen van alle groepen. Zo is er voor ieder kind een leuk en passend boek te vinden. De bieb wordt beheerd door een ouder van school, Dave de vader van Lea uit groep 4 is hier onlangs mee gestart. 

De bibliotheek bestaat uit een wisselcollectie in samenwerking met Idea en er zijn onlangs nieuwe uitdagende titels aangeschaft vanuit het eigen budget. Elke woensdag gaat groep 1/2 samen naar de schoolbieb. En wat is er dan heerlijker om meteen in je vers uitgekozen boek te duiken :)) 


            
 'Op hoge poten'PWA blogt!
Om wat meer achtergrondweetjes en leuke informatie te delen gaan ook wij met de tijd mee. Steeds weer een beetje meer. Tijdens het lesgeven deden we dat al, o.a. met I-pads en digiborden. Wij bieden onze leerlingen modern onderwijs, waarbij elk kind gezien wordt. Gezien worden is belangrijk voor elk kind. Ook als school zijn we graag zichtbaar. We zijn al een tijdje actief op Facebook (volg je ons al? Doe het anders HIER :) en gaan hier nu een blog aan toevoegen. 

De Prins Willem Alexanderschool maakt gebruik van 21e eeuwse leermiddelen, zoals dat zo mooi genoemd wordt en daar past ook ons hoge schoolmeubilair bij. Fijn voor onze leerlingen, zeker voor diegenen die niet makkelijk stil kunnen zitten. Op een hoge stoel kun je bewegen zonder te wiebelen. En wat ook fijn is? De juf of meester hoeft niet zo te bukken als zij of hij even bij je langs komt om je te helpen, of te kijken hoe het gaat. Dat vinden wij belangrijk, want op school moet iedereen lekker kunnen werken. En dat doen wij 'op hoge poten' ;)