BLOG

De medezeggenschapsraad

Wat is en doet nu eigenlijk de MR?
 
De PWA heeft naast de Oudervereniging voor het organiseren van activiteiten ook een medezeggenschapsraad (MR). De MR is voor personeel en ouders een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school. Juf Saskia en Juf Wendy vertegenwoordigen het personeel en Coen Kimman en Sven Erich zijn namens de ouders lid. De directie wordt vertegenwoordigd door juf Anja. Over verschillende onderwerpen praat de medezeggenschapsraad mee. Voor een aantal onderwerpen moet de schooldirectie advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt.
 
De kwaliteit van het onderwijs is een belangrijk aandachtspunt in de MR. Na een mindere periode heeft de PWA gelukkig sinds 2016 weer een goede beoordeling en is er de ambitie om door te groeien naar een excellente school. Als MR proberen we de directie hierin te ondersteunen door goed mee te denken over het schooljaarplan en de besteding van de financiële middelen. Een ander belangrijk terugkerend onderwerp in de MR is hoe we als PWA een groei in leerlingenaantal kunnen realiseren.

     

In de laatste MR-vergadering hebben wij ook gesproken over de renovatie van het schoolgebouw en hoe daarbij de overlast tijdens de lesuren beperkt kan worden. De PWA krijgt ook een nieuw logo waarbij de MR feedback heeft gegeven op het eerste ontwerp.
 
Kortom, als MR praten we over een hoop onderwerpen mee. Heeft u als ouder vragen of opmerkingen? Schiet dan rustig Coen of Sven aan of stuur een email aan coen@remepro.nl of sven.erich@live.nl

 

Rekencircuit groep 4 t/m 8

    

 

In de groepen 4 t/m 8 werken we op dinsdagmiddag met het rekencircuit. Tijdens het rekencircuit werken de kinderen aan de hand van de drempelspelletjes aan verschillende automatiseringsdoelen. Het doel hiervan is dat het rekentempo van de kinderen omhoog gaat en dat ze vlot antwoord kunnen geven op een som. Hier hebben ze ook weer profijt van tijdens de reguliere rekenlessen in de klas. Kinderen zijn ingedeeld in groepen van twee of drie leerlingen en doen de opdrachten samen. Zo leren ze ook samenwerken. Iedere week mogen ze zelf één of meerdere automatiseringsspelletjes uit hun drempel kiezen. Dit houden ze bij op een aftekenkaart. Kinderen die hier nog veel moeite mee hebben doen automatiseringsoefeningen op de iPad. Zo werkt iedereen aan zijn eigen doel en op zijn eigen niveau. 


          

                    

De schoolbieb


                      

Op de Prins Willem Alexanderschool vinden we lezen en taal belangrijk. Daarom is het heel fijn dat we een schoolbibliotheek hebben met een mooie collectie boeken voor de leerlingen van alle groepen. Zo is er voor ieder kind een leuk en passend boek te vinden. De bieb wordt beheerd door een ouder van school, Dave de vader van Lea uit groep 4 is hier onlangs mee gestart. 

De bibliotheek bestaat uit een wisselcollectie in samenwerking met Idea en er zijn onlangs nieuwe uitdagende titels aangeschaft vanuit het eigen budget. Elke woensdag gaat groep 1/2 samen naar de schoolbieb. En wat is er dan heerlijker om meteen in je vers uitgekozen boek te duiken :)) 


            
 'Op hoge poten'PWA blogt!
Om wat meer achtergrondweetjes en leuke informatie te delen gaan ook wij met de tijd mee. Steeds weer een beetje meer. Tijdens het lesgeven deden we dat al, o.a. met I-pads en digiborden. Wij bieden onze leerlingen modern onderwijs, waarbij elk kind gezien wordt. Gezien worden is belangrijk voor elk kind. Ook als school zijn we graag zichtbaar. We zijn al een tijdje actief op Facebook (volg je ons al? Doe het anders HIER :) en gaan hier nu een blog aan toevoegen. 

De Prins Willem Alexanderschool maakt gebruik van 21e eeuwse leermiddelen, zoals dat zo mooi genoemd wordt en daar past ook ons hoge schoolmeubilair bij. Fijn voor onze leerlingen, zeker voor diegenen die niet makkelijk stil kunnen zitten. Op een hoge stoel kun je bewegen zonder te wiebelen. En wat ook fijn is? De juf of meester hoeft niet zo te bukken als zij of hij even bij je langs komt om je te helpen, of te kijken hoe het gaat. Dat vinden wij belangrijk, want op school moet iedereen lekker kunnen werken. En dat doen wij 'op hoge poten' ;)