info@pwasoest.nl 035 - 603 56 85

Groep 4-5-6

Samenwerken en zelfstandig aan de slag

 

Sinds dit schooljaar zitten de leerlingen van groep 4-5-6 bij elkaar in de klas. De juffen konden al snel merken dat de leerlingen zich op hun gemak voelden. Op de PWA Soest werken we groepsdoorbrekend, waardoor het voor leerlingen mogelijk is om met een eigen leerlijn te werken. Zo kunnen we onze leerlingen goed helpen, begeleiden en uitdagen. De instructies zijn kort en bondig, waarna de leerlingen zelfstandig aan het werk kunnen. De leerlingen uit groep 4-5-6 kunnen dan ook goed zelfstandig werken en samenwerken. Op maandag geven we altijd een kanjerles in de klas. De leerlingen leren hierdoor om goed met elkaar om te gaan en elkaar te vertrouwen. Vooral de rollenspellen vinden ze erg leuk!

Ons lokaal

Vanwege een renovatie in de school zijn we dit schooljaar gestart in een tijdelijk lokaal. Voor de herfstvakantie moesten we intern verhuizen. Dit was een hele klus, maar met de hulp van de bovenbouwleerlingen en een aantal ouders ging dit erg vlot. Ons huidige lokaal is lekker ruim en we wachten vol spanning af tot we ons nieuwe lokaal mogen betreden. We hebben al gezien dat er prachtige doorgangen komen die uitkomen in de grote zaal. Hierdoor hebben we meer ruimte om lekker te kunnen werken. Ook de grote zaal wordt verbouwd, waardoor het straks weer mogelijk is om leuke optredens te geven.

Ons dagprogramma

Waarschijnlijk zijn jullie wel benieuwd hoe een dag op de PWA eruitziet in groep 4-5-6. Vaak beginnen we de dag in de kring. Hier spreken we de dag door en oefenen we de tafels. Daarna volgen de instructies voor twee van de drie groepen. Dit kan omdat we een juf en een onderwijsassistent hebben. Eén van de drie groepen is zelfstandig aan het werk. We krijgen iedere dag taal, spelling en rekenen. We werken al vanaf de kleuters met iPads en de leerlingen zijn dus al gewend om hiermee te werken. Groep 4 oefent spelling en rekenen op de iPad en de groepen 5 en 6 werken digitaal met de vakken: taal, spelling en begrijpend lezen. De leerlingen zijn hierdoor al erg digivaardig! De software wordt door de leerkracht bekeken, zodat alle ontwikkelingen nauwkeurig worden bijgehouden en de iPad alleen als leermiddel wordt ingezet. Schrijven en technisch lezen doen de leerlingen in werkboeken. Ook worden de woorden van spelling in een werkboek geschreven, zodat de leerlingen de woorden goed leren opschrijven. Iedere vrijdag kunnen er boeken geruild worden in onze schoolbibliotheek. De leerlingen vinden dit fantastisch om te doen, waardoor het lezen ook een stuk leuker is.

Rekensommen

Rekenen doen we vanuit een boek en is met twee groepen tegelijk, namelijk groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8 krijgen tegelijk les. De leerlingen van groep 4 gaan dan naar de juf van groep 1-2-3. Zo kunnen er goede instructies worden gegeven, want rekenen is erg belangrijk! Groep 5 en 6 begint de rekenles altijd met de som van de dag. Dit zijn verhaaltjessommen die de leerlingen vaak lastiger vinden dan rijtjessommen. De verhaaltjessommen staan op het digibord en de leerlingen halen vervolgens de som eruit en noteren deze samen met de berekening op hun wisbordje. Daarna worden de sommen van groep 5 en 6 besproken. Na de rekenles is het tijd voor de pauze. De leerlingen eten en drinken in de klas en kijken het jeugdjournaal. We hebben een fijn schoolplein met allerlei leuke speelmaterialen die vaak vernieuwd en aangevuld worden. Ook spelen de kinderen vaak voetbal op het veld naast het schoolplein.

Creatief en sportief

Na de middagpauze doen we vaak spelling of technisch lezen. Ook doen we de zaakvakken en creatieve vakken in de middag. Vooral geschiedenis vinden de leerlingen erg leuk. De leerlingen luisteren dan aandachtig naar allerlei prachtige verhalen. Twee keer in de week hebben we gym, de ene keer toestelles en de andere keer spelles. Groep 4-5-6 kan goed gymmen en de lessen zijn dan ook altijd erg leuk en sportief.