info@pwasoest.nl 035 - 603 56 85

Kanjerschool

De PWA Soest is een kanjerschool en daar zijn we ontzettend trots op. Alle leerkrachten zijn opgeleid tot kanjerleerkrachten en geven elke week een les van de Kanjertraining. De Kanjertraining is een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het is bedoeld om de leerresultaten, de concentratie en het gedrag van de leerlingen te verbeteren en een afname van pestgedrag te krijgen.

De afspraak en de kanjer van de maand

Iedere maand kiezen we een afspraak uit die hoort bij de Kanjertraining. Deze hangt zichtbaar in de gangen en in de klassen wordt er extra aandacht aan besteed. Ook is er een Kanjer van de maand. Een leerling (of leerlingen) die het verdiend heeft om in het zonnetje gezet te worden, wordt hiervoor uitgekozen en een foto van hem of haar wordt in de gang opgehangen op het kanjerbord.

Kanjertraining – de petten

Alle petten hebben ook goede eigenschappen, zolang de witte er maar onder gedragen wordt.

 

De witte pet – de tijger

Dit is de pet van de kanjer. Een kanjer is iemand die te vertrouwen is, behulpzaam en zelfverzekerd. Een kanjer durft zichzelf te zijn.

De rode pet – de aap

Dit is de pet van kinderen die alles grappig vinden en ook wel eens andere kinderen uitlachen. Ze willen er graag bij horen.

De zwarte pet – de pestvogel

Dit is de pet van kinderen die zich brutaal gedragen en de baas willen spelen.

De gele pet – het konijn

Dit is de pet van kinderen die anstig en verlegen zijn. Zij trekken zich terug in vervelende situaties.