Leerlingenraad van start op de PWA!

Leerlingenraad vandaag gestart op onze school!


Zes leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 zijn vandaag gestart met de leerlingenraad, Siavash, Sanae, Luuk, Elin, Femke en Ece (zie foto).

Juf Anja was de voorzitter, want we hebben nog niet veel ervaring met vergaderingen en zij zal ons tips geven en leert ons hoe een agenda werkt. Na een kennismakingsronde hebben we deze samen doorgenomen en zijn we gestart met het eerste agendapunt. De leerlingenraad heeft met elkaar punten benoemd en opgeschreven waar we trots op zijn op onze school. Daarnaast hebben we vijf verbeterpunten voor onze school benoemd. Hiermee gaan we echt aan de slag. De eerste vergadering was een leuk en leerzaam gesprek waarbij de eerste afspraken en besluiten zijn genomen. Wij gaan als leerlingenraad actief participeren in onze school en jullie horen binnenkort weer van ons!

Waar zijn we trots op op de PWA?  

 • Op de goede leerkrachten
 • Op de Kanjerafspraken
 • Op de goede schoolbibliotheek
 • Op de nieuwe boeken van de schoolbieb
 • Op ons grote schoolplein
 • Op dat we juf Anja als directrice hebben
 • Op alle leerlingen
 • Op dat iedereen zijn eigen iPad heeft.
 • Dat je bij ons op school genoeg aandacht krijgt
 • Op dat we Kanjerlessen hebben
 • Op het rekencircuit
 • Op dat alle kinderen goed met elkaar omgaan

 
ZIjn er ook verbeterpunten voor de PWA? 

 • We willen een duurzame school worden
 • Bij het stilteteken eerder stil zijn.
 • Zuiniger op de schoolspullen zijn
 • Geen afval meer in de bosjes gooien
 • We willen iets doen tegen het afval van de hangjongeren.
Groetjes van de Leerlingenraad, 

Siavash, Sanae, Luuk, Elin, Femke en Ece