Rekencircuit

Rekencircuit groep 4 t/m 8In de groepen 4 t/m 8 werken we op dinsdagmiddag met het rekencircuit. Tijdens het rekencircuit werken de kinderen aan de hand van de drempelspelletjes aan verschillende automatiseringsdoelen. Het doel hiervan is dat het rekentempo van de kinderen omhoog gaat en dat ze vlot antwoord kunnen geven op een som. Hier hebben ze ook weer profijt van tijdens de reguliere rekenlessen in de klas. Kinderen zijn ingedeeld in groepen van twee of drie leerlingen en doen de opdrachten samen. Zo leren ze ook samenwerken. Iedere week mogen ze zelf één of meerdere automatiseringsspelletjes uit hun drempel kiezen. Dit houden ze bij op een aftekenkaart. Kinderen die hier nog veel moeite mee hebben doen automatiseringsoefeningen op de iPad. Zo werkt iedereen aan zijn eigen doel en op zijn eigen niveau.