Ouderparticipatie

Ouderparticipatie
Hulp van ouders is voor het goed functioneren van de school van groot belang. Zonder de hulp van ouders zou een aantal activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Ouders helpen bij diverse schoolactiviteiten. De oudervereniging is een groep ouders die de meeste schoolactiviteiten organiseert. Zie hun pagina voor meer informatie. Daarnaast zijn er klassenouders. De klassenouder is er voor elke groep en regelt de ouderparticipatie bij groepsactiviteiten. Zoals bijvoorbeeld tijdens excursies dat er ouders zijn die de kinderen naar de activiteit rijden.

  

« Ouders