Ouderparticipatie


Betrokkenheid en hulp van ouders/verzorgers is voor het goed functioneren van de school van groot belang. Zonder ouderparticipatie zou een aantal activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Wij zijn blij met de enthousiaste Oudervereniging op onze school. Dit is een groep ouders die de meeste schoolactiviteiten organiseert. Zie hun pagina voor meer informatie. Daarnaast zijn er klassenouders. De klassenouder is er voor elke groep en regelt bijvoorbeeld tijdens excursies dat er ouders zijn die de kinderen naar de activiteit rijden. 
Ouders die graag inhoudelijk betrokken zijn kunnen kijken op de pagina van de MR. Via de nieuwsbrief wordt er gemeld wanneer er een vacature is.  

« Ouders