Over onze school

Kwaliteit voorop
We dagen kinderen uit het beste uit zichzelf te halen. We leren ze zelfstandig te werken, maar ook samen. Kwaliteit én betrokkenheid staat voor ons team voorop. Dat resulteert vaak in een individuele aanpak per leerling. Daarbij maken we gebruik van de nieuwste lesmethodes en middelen (zoals digiborden en iPads).

Elk kind een Kanjer
We zijn een openbare school waar alle leerlingen welkom zijn. Dat zorgt voor een mooie mix aan nationaliteiten. Respect voor elkaar staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom geven we in alle klassen Kanjertraining. Kinderen leren respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Kinderen krijgen handvatten voor sociale situaties en kunnen zichzelf zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden. ‚Äč


Van alle markten thuis
We zijn trots op ons prachtige gebouw, ons schoolplein en sportveldje, waar kinderen naar hartelust kunnen spelen. Gymmen doen we in Sporthal Beukendal, met alle moderne faciliteiten. Sporten vinden we belangrijk en gezond leven ook.
Elke ochtend staan er verkeersbrigadiers paraat aan de Beetzlaan om de kinderen veilig over te laten steken. Veiligheid eerst!

We besteden veel aandacht aan cultuur, muziek en toneel en dingen maken of knutselen. Na 8 jaar hebben onze leerlingen dus een breed pakket aan kennis en vaardigheden en zijn ze van alle markten thuis.

Betrokken ouders
Wij vinden het superbelangrijk om ouders te betrekken bij de school en de vorderingen van hun kind. U ontvangt een maandelijkse nieuwsbrief, periodieke updates van de juf of meester van uw kind en 3 keer per jaar zijn er oudergesprekken. U kunt ook bij veel activiteiten zijn of ze meehelpen organiseren.

Peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang
Peuterspeelzaal Woelwaters is gevestigd in het nieuwbouwgedeelte van de PWA Soest. De speelzaal heeft hier een mooie lichte, ruime groepsruimte met verschillende speelhoeken. Buiten hebben ze een afgescheiden speelplaats met een zandbak en klautertoestellen. Peuters komen hier twee ochtenden per week spelen. In de groep is plaats voor maximaal 16 kinderen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website:  https://binkkinderopvang.nl/vestigingen/soest/psz-woelwaters.

Ook Bso Zevensprong is gevestigd in het nieuwbouwgedeelte van de PWA. Hier heeft de bso drie eigen groepsruimtes en daarnaast kunnen we gebruikmaken van de gymzaal, de toneelruimte en het grote speelplein van de school. Op bso Zevensprong komen alleen kinderen van de PWA en De Driesprong. Kinderen kunnen dus altijd met schoolvriendjes en –vriendinnetjes naar de bso. En – ook fijn - de kinderen worden lopend naar de bso gebracht. Zevensprong is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag worden de kinderen opgevangen bij bso Villa. Voor meer informatie kunt u kijken op de website: https://binkkinderopvang.nl/vestigingen/soest/bso-zevensprong.