info@pwasoest.nl 035 - 603 56 85

Voor ouders

Oudervereniging

Betrokkenheid en hulp van ouders/verzorgers is voor het goed functioneren van de school van groot belang. Zonder ouderparticipatie zou een aantal activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Wij zijn blij met de enthousiaste Oudervereniging op onze school. Dit is een groep ouders die de meeste schoolactiviteiten organiseert. Klik hier voor meer informatie.

Medezeggenschapsraad

Onze school heeft ook een Medezeggenschapsraad. Meer informatie vindt u op de pagina MR.

Ouderportaal

Wij willen graag dat ouders/verzorgers op de hoogte zijn van de ontwikkelingen die uw kind en de school aangaan. Hiervoor maken we gebruik van het online platform ParnasSys dat is afgeschermd met gebruikersnaam en wachtwoord.

Nieuwsbrieven

Hier kunt u onze meest recente nieuwsbrief lezen