info@pwasoest.nl 035 - 603 56 85

MR

Wat is en doet nu eigenlijk de MR?

De PWA heeft naast de Oudervereniging voor het organiseren van activiteiten ook een medezeggenschapsraad (MR). De MR is voor personeel en ouders een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school. Coen Kimman en Sven Erich zijn namens de ouders lid. Over verschillende onderwerpen praat de medezeggenschapsraad mee. Voor een aantal onderwerpen moet de schooldirectie advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt.

De kwaliteit van het onderwijs is een belangrijk aandachtspunt in de MR. Na een mindere periode heeft de PWA gelukkig sinds 2016 weer een goede beoordeling en is er de ambitie om door te groeien naar een excellente school. Als MR proberen we de directie hierin te ondersteunen door goed mee te denken over het schooljaarplan en de besteding van de financiële middelen. Een ander belangrijk terugkerend onderwerp in de MR is hoe we als PWA een groei in leerlingenaantal kunnen realiseren.

De MR bespreekt ook hoe de overlast tijdens de renovatie van het schoolgebouw beperkt kan worden, zodat leerlingen zo min mogelijk last hebben tijdens hun lesuren. De MR heeft ook feedback gegeven op het onlangs aangepaste nieuwe logo van de PWA.

Kortom, de MR praat over een hoop onderwerpen mee. Heeft u als ouder vragen of opmerkingen? Schiet dan rustig Coen of Sven aan of stuur een email aan coen@remepro.nl of sven.erich@live.nl