info@pwasoest.nl 035 - 603 56 85

Oudervereniging

De oudervereniging (OV) van de PWA Soest is opgericht met als belangrijkste doelstellingen:

 • het organiseren van activiteiten voor leerlingen, ouderavonden en vergaderingen,
 • de belangstelling voor en betrokkenheid bij de school bevorderen.

Lidmaatschap

Alle ouders/verzorgers zijn automatisch lid en dragen bij aan het budget van de OV door het betalen van de ouderbijdrage.

Activiteiten en festiviteiten

Een greep uit de activiteiten die de OV organiseert:

 • Kinderboekenweek
 • Verkeersweek
 • Sinterklaas
 • Kerstdiner
 • Schoolschaatsen
 • Paaslunch
 • Koningsspelen
 • Sportdag
 • Verkleedfeest
 • Schoolreis en klassen excursie
 • Avondvierdaagse
 • Afscheid groep 8
 • Jantje Beton
 • Afsluitend zomerfeest

Vaak wordt bij de uitvoering van de activiteiten een beroep gedaan op andere ouders/verzorgers om de helpende hand te bieden. U kunt denken aan het aanbrengen van versiering rondom de feestdagen, het begeleiden van een groep leerlingen tijdens een excursie of sportactiviteiten en het luizen-pluizen. Een aantal klussen vindt ook buiten de schooltijden plaats. U kunt vaak helpen op het moment dat het u uitkomt. De kinderen vinden het heel leuk als ouders/verzorgers direct betrokken zijn bij hun schoolleven. Aan het begin van het schooljaar wordt geïnventariseerd, wie bij welke activiteit kan helpen.

Ouderbijdrage

De activiteiten worden betaald uit het OV jaarbudget en alle ouders en verzorgers dragen bij aan dit budget door het betalen van een OV bijdrage. Aan het begin van elk schooljaar wordt er een verzoek verstuurd tot het betalen van deze bijdrage. De hoogte van de OV bijdrage wordt elk jaar opnieuw vastgesteld en goedgekeurd door de leden van de vereniging. Om de activitieiten succesvol te kunnen organiseren is het van groot belang dat een ieder zijn bijdrage voldoet, zodat onze school leuke activiteiten en excursies kan organiseren voor alle leerlingen. Het bestuur legt elk najaar rekening en verantwoording af aan de leden tijdens de algemene ledenvergadering. Alle leden ontvangen bijtijds een uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn.

De OV bijdrage voor het schooljaar 2020-2021 is vastgesteld op € 45,00 per leerling. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk een extra donatie aan de OV te doen. Het rekeningnummer van de OV is: NL93 RABO 0122039513

Graag wijzen wij u er op, dat u in voorkomend geval een beroep kunt doen op een tegemoetkoming in deze kosten via de bijzondere bijstand. Meer informatie hierover vindt u hier of hier. Als u door omstandigheden niet in staat bent om de ouderbijdrage te voldoen, dan vragen wij u om contact op te nemen met onze penningmeester of dit door te geven aan de directeur van de school.

Bestuur en oudercommissie

Het bestuur van de OV wordt gevormd door drie ouders. Daarnaast is er de oudercommissie, die het bestuur helpt bij het organiseren van activiteiten. Meerdere keren per jaar vergaderen het bestuur en de oudercommissie samen met een afvaardiging van het schoolteam om afspraken te maken. Tijdens deze vergaderingen wordt ook stilgestaan bij ontwikkelingen in de school, die voor de leden van de OV relevant zijn.

Samenstelling van het bestuur

Voorzitter : Rob de Vries (vader van Liza, groep 7)

Secretaris: Annemieke Beukelman (moeder van Vincent, groep 5)

Penningmeester: Dave Groeneveld (vader van Louise, groep 1 en Lea, groep 6)